ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana osobních údajů je pro společnost Montecristo nanejvýš důležitá a my chceme být při zpracování vašich osobních údajů otevření a transparentní.

Proto máme zásady, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a chráněny.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Montecristo Retail RO SRL ("Montecristo") je správcem osobních údajů, které nám předáváte, a je zodpovědný za vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Kde vaše údaje ukládáme?

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uloženy v Evropském ekonomickém prostoru (EEP), ale mohou být také přenášeny a zpracovávány v regionu mimo EEP. Jakýkoli takový přenos osobních údajů bude prováděn v souladu s platnými zákony.

Pro převody mimo EEP bude Montecristo používat standardní smluvní doložky a doložky o důvěrnosti jako záruky pro regiony bez příslušného rozhodnutí Evropské komise.

Kdo přistupuje k vašim datům?

Vaše údaje mohou být sdíleny v rámci skupiny Montecristo. Vaše údaje nepřenášíme, neprodáváme ani nevyměňujeme pro marketingové účely třetím stranám mimo skupinu.

Údaje předávané třetím stranám se používají pouze k poskytování našich služeb. Níže naleznete, které kategorie třetích stran jsou zapojeny do každého konkrétního procesu.

Jaký je právní základ pro zpracování?

U každého konkrétního zpracování osobních údajů, které od vás shromažďujeme, vás budeme informovat, zda je poskytnutí osobních údajů zákonné, pokud je to nezbytné pro uzavření smlouvy, o povinnosti poskytnout osobní údaje nebo o možných důsledcích, pokud se rozhodnete tak neučinit.

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup:

Máte právo kdykoli požádat o informace o osobních údajích, které uchováváme. Za účelem poskytnutí vašich osobních údajů se můžete obrátit na společnost Montecristo.

 

Právo na přenositelnost:

Kdykoli společnost Montecristo zpracovává vaše osobní údaje automatizovanými prostředky na základě vašeho souhlasu nebo dohody, máte právo získat kopii přenesených údajů pro sebe nebo pro jinou stranu. To zahrnuje pouze osobní údaje, které jste nám poskytli.

 

Právo na opravu:

 

Máte právo požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné, včetně práva na doplnění neúplných osobních údajů.

Pokud máte účet Montecristo, můžete upravit své osobní údaje ve svém účtu a na členských stránkách.

 

Právo na výmaz:

Máte právo kdykoli vymazat jakékoli osobní údaje zpracovávané společností Montecristo, s výjimkou následujících situací.

* Máte přetrvávající komunikaci se zákaznickým servisem

* Máte otevřenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo částečně odeslána

* Máte nesplacený dluh vůči Montecristo, bez ohledu na způsob platby, který si vyberete

* Pokud jste nedůvěryhodný nebo jste zneužili naše služby

* Pokud jste provedli nákup, budeme uchovávat vaše osobní údaje v souvislosti s vaší transakcí pro účetní záznamy

 

Vaše právo vznést námitku proti procesu oprávněného zájmu:

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Montecristo. Společnost Montecristo nebude nadále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme legitimní důvod pro soudní řízení, které překračuje vaše práva, nebo kvůli právním nárokům.

 

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:

Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu, včetně profilovací analýzy prováděné pro účely přímého marketingu.

Z přímého marketingu se můžete odhlásit následujícími způsoby:

* Postupujte podle pokynů v každém marketingovém e-mailu

* Úpravou nastavení účtu Montecristo

 

Právo na omezení:

Máte právo požádat, aby společnost Montecristo omezila zpracování osobních údajů za následujících okolností:

* Pokud vznesete námitku proti oprávněnému zájmu založenému na zpracování společností Montecristo, společnost Montecristo omezí veškeré zpracování těchto údajů, dokud nebude oprávněný zájem ověřen.

* Pokud tvrdíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, musí Společnost Montecristo omezit veškeré zpracování těchto údajů až do ověření přesnosti vašich osobních údajů.

* Pokud je zpracování nezákonné, můžete vznést námitku proti výmazu osobních údajů a na oplátku požádat o omezení používání vašich osobních údajů.

* Pokud Montecristo již nepotřebuje vaše osobní údaje,  ale jsou důležité , abyste bránili své právní nároky.

 

Jak můžete uplatnit svá práva?

Ochranu údajů bereme velmi vážně, a proto máme specializovaný personál, který má na starosti vaše práva. Vždy můžete být v kontaktu na e-mailové adrese rdp@montecristo-retail.ro

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Pokud se domníváte, že Montecristo zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu. V Rumunsku je tímto dozorovým úřadem Úřad pro dohled nad zpracováním osobních údajů.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme, dokud nebude váš uživatelský účet smazán. Váš uživatelský účet může být smazán jak na vaši žádost,  nebo odvoláním vašeho souhlasu se zpracováním vašich údajů, vaší námitky proti zpracování vašich údajů nebo vaší žádosti o vymazání vašich údajů.

Naše systémy budou uchovávat pouze takové archivní informace o vašich transakcích, kterých se uchovávání údajů týká, například v souvislosti s jakýmkoli nárokem, který můžete mít, například v souvislosti s právní zárukou nebo v souvislosti s jakýmikoli právními ustanoveními, která jsou povinná.

 

Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů:

Možná budeme muset aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Nejnovější verze je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Zveřejníme veškeré podstatné změny našich zásad ochrany osobních údajů, jako je účel, pro který používáme vaše osobní údaje, identitu vašeho provozovatele nebo vaše práva, ale nejen na ně.

 

Montecristo účet

Přímý marketing

Cookies

Nakupování online

 

 

Montecristo účet

Proč používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho osobního účtu, abychom vám poskytli personalizované a relevantní prostředí na timeoutjeans.com. Poskytneme vám historii objednávek a podrobnosti o objednávkách a umožníme vám spravovat nastavení účtu (včetně marketingových preferencí). Poskytneme vám také jednoduché způsoby, jak opravit a aktualizovat vaše informace, jako jsou kontaktní údaje a platební údaje. Dále vám umožníme uložit položky do nákupního košíku, umožníme vám vyhodnotit a zkontrolovat produkty, které jste od nás zakoupili.

Abychom vám mohli poskytnout relevantní doporučení pro naše produkty, budeme zpracovávat vaše procházení, historii nakupování a údaje, které jste odeslali prostřednictvím svého účtu.

Jaké typy osobních údajů shromažďujeme?
E-mailovou adresu a heslo, které nám zašlete při registraci účtu na timeoutjeans.com, budeme vždy zpracovávat. 

Pokud se rozhodnete nám je poskytnout, budeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

* kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo;

* datum narození;

* pohlaví;

* země;

* nastavení účtu;

* šifrované informace o platební kartě.

Pokud provedete nákup, budeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

* historie objednávek;

* informace o doručení;

* historie plateb.

Budeme také zpracovávat následující kategorie osobních údajů souvisejících s vašimi soubory cookie:

* historie kliknutí;

* historie navigace a prohlížení.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje předávané třetím stranám se používají pouze k poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci webových stránek, které používáme webové agentury a analytické nástroje k hodnocení produktů.

Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
Zpracování osobních údajů pro váš účet je založeno na vašem souhlasu s vytvořením účtu.

Zpracování vašich osobních údajů za účelem poskytnutí relevantních informací o produktech je založeno na našem oprávněném zájmu.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete mít aktivní účet. 

Máte právo svůj účet kdykoli uzavřít. Pokud se tak rozhodnete, váš účet přestane existovat a budete považováni za neaktivní. Vaše osobní údaje budeme uchovávat, pokud to vyžadují platné právní předpisy a pokud dojde k otevřenému sporu.

Jakmile bude váš účet uzavřen, vaše data budou smazána.

Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Montecristo kontaktováním rdp@montecristo-retail.ro .  Váš účet bude poté smazán a my vám nebudeme moci nabídnout naše služby. 

 

Přímý marketing

Rádi bychom vám zaslali informace o našich produktech, které by vás mohly zajímat. Takové marketingové materiály však můžeme zasílat pouze v případě, že se pro ně rozhodnete. Vezměte prosím na vědomí, že bez ohledu na to, zda jste souhlasili se zasíláním našich marketingových zpráv, můžete se snadno rozhodnout, že je později nebudete dostávat.

Máte právo nám kdykoli zabránit v tom, abychom vás kontaktovali pro marketingové účely nebo poskytovali vaše informace ostatním členům skupiny Montecristo. Pokud si již nepřejete být kontaktováni pro marketingové účely, klikněte na tlačítko pro odhlášení na konci naší marketingové zprávy (e-mail / newsletter / SMS).

 

 

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a je z něj načten při následných návštěvách. Pokud používáte naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s použitím takového souboru cookie. Chceme také zmínit, že můžete změnit nastavení souborů cookie v prohlížeči. Pokud nastavení zůstane nezměněno, soubory cookie se uloží do zařízení. Změna nastavení souborů cookie může omezit funkčnost webových stránek.

Jak používáme soubory cookie?
Používáme trvalé soubory cookie k uložení vaší domovské stránky a podrobností, pokud při připojení k webu vyberete možnost "Zapamatovat si mě". Soubory cookie použijeme k uložení vašich oblíbených produktů.

Soubory cookie používáme pro relaci, například když používáte funkci filtrování produktů k ověření, že jste přihlášeni nebo že jste přidali položku do nákupního košíku.

Používáme naše vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran ke shromažďování uživatelských statistik a údajů v souhrnné a individuální podobě v analytických nástrojích, abychom optimalizovali naše stránky a poskytli vám relevantní marketingové materiály.

Některé soubory cookie třetích stran jsou nastaveny službami, které se objevují na našich stránkách a jsou mimo naši kontrolu. Ty jsou nastaveny poskytovateli sociálních médií, jako je Twitter, Facebook a Instagram, a odkazují na schopnost uživatelů sdílet obsah na tomto webu, jak je uvedeno touto ikonou.

Používáme také soubory cookie třetích stran, které sledují aktivitu na více webech, abychom vám poskytli marketing na jiných stránkách / kanálech.

Jaké typy osobních údajů shromažďujeme?
Vaše ID souboru cookie propojíme pouze s osobními údaji odeslanými a shromážděnými v souvislosti s vaším účtem, pouze pokud jste přihlášeni ke svému účtu. 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje předávané třetím stranám se používají pouze k poskytování výše uvedených služeb, analytický nástroj se používá ke shromažďování statistik za účelem optimalizace našich stránek a prezentace relevantních materiálů.

Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
Vaše soubory cookie propojíme s vašimi osobními údaji pouze v případě, že jste přihlášeni ke svému účtu Montecristo. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu, právní základ je založen na našem oprávněném zájmu. 

Odkazy

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na odkazy na webové stránky patřící třetím stranám. Nemáme žádnou kontrolu, monitorujeme a nemůžeme být zodpovědní za ochranu údajů těchto třetích stran nebo za obsah takových stránek.

 

Nakupování online

Proč používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli informace, produkty a služby, které od nás požadujete nebo zakoupíte online. Vaše osobní údaje potřebujeme ke zpracování vaší objednávky a platby, k vystavování elektronických účtenek, k vyřizování dodávek, vracení a reklamací produktů. Kdykoli provedete platbu, vrátíte produkt nebo požádáte o finanční službu, použijeme vaše osobní údaje k ověření vaší totožnosti a schopnosti uzavřít smlouvu, pokud jsou finanční informace, které nám poskytnete, správné, ověříme úvěruschopnost, provedeme kontroly podvodů nebo prevenci jiných nezákonných činností. Osobní údaje používáme k identifikaci a potvrzení vašeho zákonného věku pro online nakupování a k potvrzení vaší adresy externím partnerům. Chceme vám nabídnout různé platební alternativy a provedeme analýzu, abychom zjistili, jaké platební alternativy máte k dispozici, včetně historie plateb a kreditních kontrol. 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Budeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

* kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

* platební údaje a historie plateb;

* informace o kreditu;

* informace o objednávce

* číslo osobního dokladu, číslo pasu, DIČ nebo podobné identifikační číslo (pokud se rozhodnete nám je zaslat).

Pokud máte účet na timeoutjeans.com budeme také zpracovávat vaše osobní údaje přenášené v souvislosti s vaším účtem nebo členstvím, jako například: 

* účet;

* historie objednávek.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Vaše osobní údaje jsou někdy sdíleny s třetími stranami, které nám pomáhají provádět určité úkoly nebo poskytovat požadované služby. Společnost Montecristo může zejména komunikovat s třetími stranami za účelem ověření vaší adresy, s komunikačními agenty za účelem zaslání potvrzení objednávky, s poskytovateli skladovacích a distribučních služeb za účelem doručení vaší objednávky a s poskytovateli platebních služeb za účelem zpracování vaší objednávky. platby kreditními / debetními kartami, bankovní a další poskytovatelé finančních služeb, kanály sociálních médií a online trhy, kde jsou naše produkty a služby k dispozici k prodeji.

Vezměte prosím na vědomí, že mnohé z těchto přijímajících společností mají nezávislé právo nebo povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Při poskytování produktů bude společnost Montecristo zpracovávat osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi a pro splnění jakýchkoli závazků vyplývajících z této smlouvy, ať už se tato smlouva týká objednávky a platby nebo využití jiných poskytovaných služeb námi nebo třetími stranami. 

Pokud jste se rozhodli přijímat elektronické účtenky, zpracování vašich osobních údajů potřebných pro tento účel je založeno na vašem souhlasu.

V souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb se na nás někdy vztahuje zákonná povinnost shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje, například za účelem dodržování platných daňových a finančních předpisů.

Automatizujte rozhodování:
Když podáte žádost o úvěr jako platební metodu, rozhodnutí o vaší žádosti o úvěr je    automatizovaná. Máte právo vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí kontaktováním našich zaměstnanců.