Obchodní podmínky


MONTECRISTO RETAIL RO SRL


 • IČO: J23/282/2019, DIČ: RO15103845
 • Adresa: West Park, Unitatea 4b2, Str. Comertului, nr. 13A, Domnesti, judetul Ilfov
 • E-mailem: e-shop@timeout-jeans.com
 • Telefonní: +420 702 200 778 (Pondělí - Pátek, 09:30-16:00)


 1. Všeobecné podmínky

Následující obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky zadané zákazníkem (dále jen "vy") společnosti Montecristo Retail RO SRL (dále jen "Montecristo", "my") přes Webové stránky timeoutjeans.com.

Použitím timeoutjeans.com a/nebo zadáním objednávky souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto Obchodní podmínky  (dále jen "Podmínky"). Před zadáním objednávky se prosím ujistěte, že jste si Podmínky přečetli a porozuměli jste jim.

Objednávku mohou zadat fyzické nebo právnické osoby, které mají doručovací adresu v České nebo Slovenské republice.

Zahrnutí jakýchkoli produktů nebo služeb do nabídky na timeoutjeans.com neznamená ani nezaručuje, že takové produkty nebo služby budou kdykoli k dispozici. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit uvádění produktu na trh.

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky v případě potřeby změnit bez předchozího upozornění. Aktuální znění Podmínek uvedené na timeoutjeans.com se použijí na Vaši objednávku při zadávání objednávky.

Montecristo  nabízí zákazníkům nevyšší  komfort online  nakupování. Abychom toho dosáhli, musíme se ujistit, že naše služby fungují bezchybně. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (I.) nebudete zveřejňovat, redistribuovat, nahrávat ani propagovat žádnou komunikaci nebo obsah, který by mohl poškodit nebo nepříznivě ovlivnit naši společnost, produkty nebo služby; (II.) nebudete používat jakékoli zařízení, které by omezovalo, zabraňovalo, obtěžovalo nebo jinak bránilo jakémukoli jinému uživateli v používání nebo využívání stránek timeoutjeans.com, nebo které by ovlivnilo bezpečnost stránek, nebo (III.) nebudete  používat a ani se pokoušet používat jakýkoli přístroj, software, nástroj, prostředek, skript a jiné zařízení nebo mechanismus (včetně omezení na viry, roboty, indexovací roboty, avatary nebo inteligentní prostředky) určené k  kopírování obsahu z webu. Vyhrazujeme si právo okamžitě zablokovat přístup na stránky a uzavřít účet každého uživatele, který poruší toto ustanovení nebo jakékoli jiné ustanovení uvedené v Podmínkách.

 1. Ceny a poplatek za doručení

Ceny uvedené na timeoutjeans.com zahrnují daň z přidané hodnoty stanovenou zákonem, ale nezahrnují poplatek za doručení.

Poplatek za doručení pro každou objednávku bude stejný, bez ohledu na velikost nebo hmotnost Vaší objednávky. Náklady na každý způsob doručení jsou jasně uvedeny během procesu dokončení objednávky. Pokud nejsme schopni doručit Vaši objednávku v plné výši a potřebujeme provést více než jednu dodávku, nevzniknou Vám žádné další poplatky za následné dodávky. Mohou existovat rozdíly mezi cenami v kamenném obchodě a v internetovém obchodě.

 

 1. Zadání objednávky / uzavření smlouvy

Objednání zboží je realizováno prostřednictvím webových stránek timeoutjeans.com.

Ihned po zadání objednávky, pokud jste nám poskytli svou e-mailovou adresu, obdržíte potvrzovací e-mail. Pokud z jakéhokoli důvodu nebudeme schopni Vaši objednávku zpracovat, budeme Vás o tom co nejdříve informovat. Pokud jsme již obdrželi platbu za Vaši objednávku, pokusíme se vrátit Vaši částku pomocí stejné metody, která byla použita k provedení platby. Pokud jsou z jakéhokoli důvodu vyžadována jiná opatření, upozorníme Vás a požádáme Vás, abyste kontaktovali společnost Montecristo, která vám vzniklé náklady uhradí.

 1. Dostupnost objednaných produktů

Přestože Montecristo trvale zajišťuje, zda  všechny produkty nabízené na timeoutjeans.com, jsou k dispozici, mohou však nastat výjimečné situace (například v případě souběžných objednávek; v případě technických závad ve správě internetového obchodu atd.), kdy je produkt nedostupný, takže objednávka nemůže být přijata. V takovém případě bude Zákazník informován, že objednávka nemohla být zpracována.

 Produktový list obsahuje informace o kompletní nabídce velikostí  - nedostupné velikosti jsou uvedeny také, ale jsou přeškrtnuté  a zřetelně označené jinou barvou, než je použitá u dostupných velikostí. Produkt s nedostupnou velikostí nelze přidat do košíku.


DŮLEŽITÉ!

Dodržujeme evropské zákony a předpisy, konkrétně směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 1999/44/ES ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů. Evropského parlamentu a Rady ao zrušení směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES Text s významem pro EHP. Vezměte prosím na vědomí, že v případě vrácení zboží (během lhůty na rozmyšlenou 14 dnů od doručení), pokud zákazník obdrží vrácení peněz na svůj bankovní účet, poplatky a provize dohodnuté zákazníkem se svou bankou nejsou kryté prodávajícím.


 1. Nelze zpracovat objednávku

Pokud produkt není k dispozici na skladě nebo objednávka nemůže být zpracována z jakéhokoli jiného důvodu, ačkoli objednávka byla původně potvrzena na webu, objednávka bude odeslána bez produktu, který není skladem nebo byl zrušen, nemáme možnost vyměnit produkty za jiné. Zákazník bude informován e-mailem o zkrácení nebo zrušení objednávky.

 1. Dodání

Dodání produktů objednaných na timeoutjeans.com bude provedeno výhradně na území České nebo Slovenské republiky. Montecristo vynaloží veškeré úsilí na přijetí a zpracování objednávek a pokusí se doručit Vaši objednávku na domovskou adresu nebo jinou adresu v České republice nebo Slovenské republice, v závislosti na zvolené možnosti doručení.

Montecristo se bude snažit urychlit doručení objednávek co nejdříve a v pořadí, ve kterém byly zadány. Standardně doručujeme objednávku do 3 až 5 pracovních dnů od okamžiku odeslání. Přesto může dojít ke zdržení doručení objednávky z důvodu událostí mimo naši kontrolu. V takovém případě se doba doručení může prodloužit, nejdéle, ale na 30 kalendářních dnů od data potvrzení objednávky. Pokud dodací lhůta přesáhne 30 dní, můžete objednávku zrušit.

Kompletní pravidla doručování najdete na timeoutjeans.com.

Pokud vaše objednávka nedorazí do plánovaného data, kontaktujte nás.

 1. Zrušení objednávky

Objednávku můžete zrušit nebo vrátit od data zadání objednávky do 14-tého dne po obdržení objednaného zboží. Pokud jste za tyto položky již zaplatili, bude Vám vrácena částka, která zahrnuje pouze hodnotu zboží, poplatek za doručení nebude vrácen. Pokud se rozhodnete ponechat si určité položky, objednávku zrušíte pouze částečně. Podmínky vrácení najdete v plném znění na timeoutjeans.com. 

Pokud si přejete zrušit nebo vrátit objednávku, kontaktujte nás a poté vraťte Vámi zakoupené zboží v souladu s ustanoveními oddílu 6 (Vrácení) níže a v souladu s podmínkami uvedenými v části 5.1 výše. Pokusíme se provést vrácení peněz pomocí stejné metody, která byla použita k provedení platby (nebo pokud položky ještě nebyly zaplaceny, promítne se vrácení položek do stavu na Vašem zákazníckém účtu) co nejdříve, nejpozději ale do 14 dnů po obdržení oznámení o zrušení, za předpokladu, že jsme obdrželi vrácené zboží nebo důkaz, že jste je vrátili. S Vaším souhlasem může být použit i jiný způsob platby za vrácení peněz, to nebude znamenat dodatečné náklady.

Pokud je položka, kterou jste obdrželi, vadná, okamžitě informujte společnost Montecristo a vraťte položku v souladu s oddílem 6 (Vrácení) níže. U všech produktů, které jsou považovány a prokázány jako vadné, Vám Montecristo vrátí plnou částku. Ustanovení uvedená v tomto dokumentu neomezují žádné rozhodné právo stanovené zákonem.

 1. Vrácení zboží

Montecristo zaručuje plnou náhradu podle oddílu 5 (Zrušení objednávky) za předpokladu, že všechny položky jsou vráceny ve stejném stavu, v jakém byly přijaty. To znamená, že zboží nesmí být poškozené, znečištěné, vyprané, pozměněné nebo nošené (s výjimkou vyzkoušení) a že všechny štítky na zboží nebo obalu musí být neporušené. Podrobnější informace o našem procesu vrácení naleznete v našich Podmínkách pro vracení a vracení peněz. Vrácení je bezplatné, ale v některých případech si banka, která kartu vydala, může po transakci vrácení peněz účtovat určité provize.

 1. Platební metody

Kreditní nebo debetní karta

Platební údaje můžete zadat při zadávání objednávky pomocí platné kreditní nebo debetní karty (VISA nebo Mastercard). Částka bude okamžitě zablokována na Vaší kartě, ale nebude odečtena, dokud nebude zboží odesláno. Montecristo si vyhrazuje právo provést předběžnou autorizaci kreditních karet a debetních karet. V závislosti na výsledku těchto kontrol můžeme některé objednávky odmítnout.

Vezměte prosím na vědomí, že veškeré bankovní poplatky ponesete Vy. Informace o kartě jsou v případě potřeby ověřeny bankou, nikoli obchodníkem.

* 3D Secure Info: je nový globální přístup k ověřování kupujících a prodejců v bezpečných internetových transakcích. Toto bezpečnostní opatření zahrnuje přesměrování uživatele v době platby na zabezpečenou stránku, kde je každý držitel karty registrován přiřazením autorizačního kódu pro každou online transakci. Akceptované platební karty jsou karty vydané pod logy VISA (Classic a Electron) a MASTERCARD (včetně Maestro, pokud mají kód CVV/CV2)

* Neuchovávání údajů: Údaje o platební kartě Zákazníka /Uživatele/Kupujícího nebudou přístupné nebo budou uloženy na www.timeoutjeans.com< http://www.timeoutjeans.com> ale pouze institucí autorizující transakce nebo jiným subjektem oprávněným poskytovat služby ukládání údajů o identifikaci karty, o jehož totožnosti bude Klient / Uživatel / Kupující před zadáním údajů informován.

Dobírka

Můžete se rozhodnout platit na dobírku při převzetí zboží, a to bez dalších nákladů.

 1. Naše odpovědnost

Nic v těchto Podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti Montecristo ve vztahu k jakékoli záležitosti, pro kterou je nezákonné omezit nebo vyloučit naši odpovědnost.

Nemáme v úmyslu vyloučit odpovědnost za nepravdivá prohlášení učiněná námi nebo našimi zaměstnanci nebo zástupci. V případě porušení těchto Podmínek poneseme odpovědnost pouze za ztráty, které jsou rozumně předvídatelným důsledkem takového porušení.

Montecristo neodpovídá za nepřímé ztráty, které jsou vedlejším účinkem hlavní ztráty nebo škody, jako je ušlý zisk nebo ztráta příležitosti, nebo za neschopnost dodat zboží nebo splnit některý z našich závazků podle těchto Podmínek, pokud je tato nemožnost způsobena událostí, nad kterou nemáme žádnou kontrolu, která zahrnuje mimo jiné: požár, povodeň, bouři, nepokoje, občanské nepokoje, válku, jadernou havárii, pandemii a teroristickou činnost.

Naše maximální odpovědnost vůči Vám za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ke které dojde v souvislosti s Vaší objednávkou na timeoutjeans.com, bude omezena na celkovou cenu vámi objednaného zboží.

Montecristo neodpovídá za napadení počítače zákazníka počítačovými viry, za kybernetické útoky jakéhokoli druhu, za ztrátu dat uživatele / zákazníka na jeho zařízeních nebo za poškození jakéhokoli hardwaru nebo softwaru, který mu patří.

Montecristo také neodpovídá za zasílání e-mailů nebo partnerské odkazy, které se mohou kdykoli objevit na webových stránkách.

Odpovědnost uživatele / zákazníka: Uživatel / Zákazník je odpovědný za zachování důvěrnosti údajů o svém účtu (uživatel / e-mail a heslo), za správu přístupu k účtu a za činnost prováděnou prostřednictvím účtu, jakož i za procházení webových stránek a partnerských odkazů. Uživatel / Zákazník je také výhradně odpovědný za realitu / přesnost / integritu veškerých údajů poskytnutých majiteli obchodu a za jakoukoli škodu, která mu byla způsobena nedodržením těchto Podmínek / nebo Smlouvy.